Bestaande bouw

Beoordeling woningportefeuille

Inzage geven in de opbouw van de portefeuille versus de behoefte in de markt. Daarbij rekening houdend met de specifieke behoefte die een opdrachtgever heeft met betrekking tot onder meer rendement, waarde, sociaal beleid en verkoopbaarheid. Beoordeling woningsamenstelling bestaande wijken Het in kaart brengen van de gewenste woningdifferentiatie gezien vanuit de behoefte in de markt. Gericht op een goede balans van uiteindelijk woongenot en een bevredigend financieel resultaat voor de eigenaar / ontwikkelaar.

Advies strategisch portefeuillebeheer

Spiegeling van de portefeuille aan de woonbehoefte van gebruikers op korte en middellange termijn.