Nieuwbouw

Doelgroeponderzoek

Welke soort en hoeveel gebruikers met welke woonwensen passend bij hun portemonnee kunnen worden benaderd bij de afname van het te realiseren woonproduct.

Beoordeling stedenbouwkundige opzet

Advies gericht op een goede opzet en verdeling van de woonproducten in relatie tot het verwachtingspatroon van de eindgebruiker. Een goede stedenbouwkundige opzet draagt bij tot het realiseren van een hoogwaardig woonproduct en een optimale afzetbaarheid.

Risicoanalyse nieuwbouwlocatie

Indien de woonproducten en de aantallen reeds zijn vastgesteld kan aangegeven worden wat afzetprijs en -tijd kunnen zijn en welke risico's daaraan verbonden zijn.