DE VERENIGING

De Vereniging van NVM Woningmarktconsultants is opgericht op 9 juli 2002 en heeft ten doel:

 • het spelen van een voortrekkersrol op het terrein van de kennis van de woningmarkt,
 • het bevorderen van contacten tussen de woningmarktconsultants,
 • het verhogen van de beroepsstandaard van woningmarktconsultants,
 • het bevorderen van het functioneren van de leden als woningmarktconsultant in de praktijk, het bevorderen van kennisuitwisseling en bijscholing,
 • het bevorderen van het gebruik van- en de kennis van de bekwaamheden van de beroepsgroep woningmarktconsultants,
 • het ondersteunen van de vakgroep Wonen van de NVM.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het organiseren van bijeenkomsten, discussiebijeenkomsten, lezingen, gastlezingen en workshops;
 • het organiseren van informele bijeenkomsten
 • het ontwikkelen van een marketingstrategie
 • het onderhouden van contacten met instellingen die activiteiten op hetzelfde terrein ontplooien
 • het adviseren van de vakgroep Wonen van de NVM m.b.t. de permanente educatie
 • het onderhouden van contacten binnen de NVM en de vakgroep Wonen.

De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, gastleden en donateurs.

 • Gewone leden zijn personen die lid zijn van de NVM of die werkzaam zijn bij een werkgever die NVM-lid is, en die in het bezit zijn van het diploma woningmarktconsultant.
 • Aspirant-leden zijn personen die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen maar nog studeren voor het diploma woningmarktconsultant.
 • Gastleden zijn personen die beschikken over het diploma woningmarktconsultant, maar geen lid zijn van de NVM noch werkzaam meer zijn bij een NVM-lid, en personen die beschikken over een naar het oordeel van het bestuur gelijkwaardig diploma.

Heeft u een vraag, neem contact op met het secretariaat;

Mariska de Roode

tel. 06 50 40 94 28

U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken.