Overig onroerend goed

Marktanalyse bestaande en/of nieuwbouw

Analyse van het woonaanbod en de vraag gedifferentieerd naar soort, aantallen en prijs.

Opstellen/beoordelen marketingstrategie

Opstellen van een marketingplan om tot een optimale afzetbaarheid te komen. De gekozen doelgroep is leidend in deze strategie.

Swot-analyse

Inschatting van de sterke en zwakke punten van een woonplan vanuit het marktperspectief. Een beoordeling van de concurrentiepositie is onderdeel van de analyse.

Sparringpartner in planuitwerking

De woningmarktconsultant voegt belangrijke inzichten toe in het samenspel tussen onder meer stedenbouwkundigen, architecten, overheden, corporaties en ontwikkelaars. Uitgangspunt daarbij is om te komen tot een goed en afzetbaar woonproduct tegen het beoogde financiële eindresultaat.

Second- en overall opinion

Indien de woningmarktconsultant niet in een vroeg stadium is ingeschakeld kan het waardevol zijn een ontwikkeling te laten checken voordat deze op de markt wordt gebracht.