Naam Dhr. J.K.M. van Waalwijk van Doorn (Jan-Karel)
Kantoor Van Waalwijk van Doorn makelaars-taxateurs
Adres Willebrordstraat 80, 1971 DE IJmuiden
Email jankarel@wado.nl
Telefoon 0255-519109
Website www.wado.nl
 
 
Mijn persoon is te omschrijven als: Ik bijt me graag ergens in vast en laat het dan niet meer los. Kan veel plezier beleven aan het verrichten van marktonderzoek en het enquêteren. Ben graag onder de mensen.
 
Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn: Begeleiding van transacties in zowel de bestaande- als nieuwbouw. Taxaties (zowel in particulier opdrachtgeverschap als in opdracht van professionele marktpartijen). Uitbrengen van adviesrapportages t.b.v. (her) ontwikkelingslocaties.
 
In mijn curriculum vitae staat: Alles wat er in hoort te staan (licht ik u graag persoonlijk toe!)
 
Mijn basis is gelegd bij: Het familiebedrijf waar ik nog steeds met veel plezier werk.
 
Inmiddels ben ik werkzaam geweest bij: Defensie (luchtmacht) en daarna direct in de makelaardij. Daar ben ik (gelukkig) ook nooit meer van losgekomen.
 
Referenties: Advisering en verkoop nieuwbouwproject Gildenlaan Velsen-Noord (1999, Radix en Veerman), deelplan K Velserbroek (1999, Johan Matser projectontwikkeling), adviezen / woningmarktrapportages gemeente Velsen periode 2001 – 2009), advies en verkoop project De Binnenhaven te IJmuiden (2007 tot heden, Synchroon projectontwikkeling), advies en verkoop project Wonen in Zeewaarts te IJmuiden (2011 – heden, HSB-bouw). Verder advisering en begeleiding bij uitpondingsprojecten en (her)ontwikkelingsvraagstukken van een drietal lokale corporaties (2008 – heden, Woningbedrijf Velsen, Kennemerhave en AWV Eigen Haard).
 
Onderwerp van de scriptie die is gemaakt ter afronding van de opleiding WoningMarktConsultant

De titel van mijn scriptie is 'Velsen in Beeld'. Van feiten en cijfers tot uitgangspunten voor een kwalitatief en kwantitatief evenwichtige woningmarkt in de gemeente Velsen.

De doelstelling van de scriptie is om de lezer een indruk te geven van én na te denken over de huidige samenstelling van de woningvoorraad, het (toekomstig) behoefteniveau, de sociale structuur van de bevolking en de (mogelijke) nieuwbouw ontwikkelingslocaties binnen de verschillende woonkernen van de gemeente Velsen.

Daar Velsen (en IJmuiden in het bijzonder) een schoolvoorbeeld is van een wederopbouwgemeente valt er veel over te vertellen.

Mijn uitdaging is om de scriptie te blijven actualiseren naar een document dat ik keer op keer kan blijven gebruiken in mijn advisering en uitingen.