Naam Mevr. C. Nolet-Kolster (Caroline) (gastlid)
Kantoor Dudok Wonen
Adres Larenseweg 30, 4221 CN Hilversum
Email c.nolet@dudokwonen.nl
Telefoon 035 64 61 600
Website www.dudokwonen.nl
 
 
Mijn persoon is te omschrijven als:

Betrokken, gedreven, enthousiast, zoekend naar nieuwe wegen

met een voorkeur om zakelijke en maatschappelijke belangen te verenigen
 
Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn: Leiding geven aan de makelaardij van een corporatie, (mede) ontwikkelen, onderzoeken en in de markt brengen van nieuwe koopvarianten binnen een pionierende, baanbrekende en verfrissende  organisatie
 
In mijn curriculum vitae staat:

-5 jaar ervaring bij een beleggingsmaatschappij in onroerend goed,

-10 jaar ervaring in de makelaardij,

-daarna specialisatie marktsegment bij corporaties (verkoop, aankoop, bog, vrije sector huur)  (8 jaar)

-tevens docent WMC-opleiding Marktpartijen/corporaties

-lid adviescommissie VROM (verkoop van huurwoningen)
 
Mijn basis is gelegd bij:

Beleggingsmaatschappij o.g., makelaardij en diverse corporaties

en natuurlijk de makelaars- en WMC-opleiding
 
Inmiddels ben ik werkzaam geweest bij: Beleggingsmij. Ormeco Groep, Drieman Garantiemakelaars, WBR/Woonstad Rotterdam, Dudok Wonen
 
 
Onderwerp van de scriptie die is gemaakt ter afronding van de opleiding WoningMarktConsultant Titel: De woningcorporatie: van zitzak naar trampoline

In de loop der jaren is de woningcorporatie verworden tot een “zitzak”. Zit je eenmaal in een sociale huurwoning dan is de motivatie e/o de mogelijkheid eruit te komen moeilijk. Door het steeds groter wordend gapende gat tussen de sociale huurmarkt enerzijds en de koopmarkt en vrije sector huurmarkt anderzijds, wordt het bovendien steeds moeilijker uit de “zitzak” te komen. Gevolg is dat corporaties vooral veel mensen huisvesten die niet echt tot de doelgroep behoren. De noodzakelijke doorstroming om de echt urgente doelgroep te huisvesten blijft daardoor uit. De corporatie is naar mijn mening de aangewezen partij om dit gat te dichten en de doorstroming op gang te brengen. Zij moet weer worden wat zij zou moeten zijn: een vangnet als het nodig is, maar zodra dit enigszins mogelijk is, zou zij mensen moeten stimuleren de sociale huurwoning te verlaten. Zij zou moeten fungeren als een trampoline (met misschien in eerste instantie een klein beetje hulp aan de zijlijn) en zij zou mensen moeten stimuleren de eigen verantwoordelijkheid (weer) op te pakken. Loslaten en vertrouwen op de zelfredzaamheid van het individu zodra dit kan. Zo kunnen mensen, met enige hulp van de corporatie, zelfstandig hun wooncarrière vorm geven en komt de doorstroming op gang. Dit is goed voor de woningmarkt en goed voor de emancipatie van het individu. De mogelijkheden die de corporatie heeft om dit te bewerkstelligen, worden in de scriptie onderzocht en beoordeeld op effectiviteit.